برچسب گذاشته شده با : "محمدباقر خان اشكناني"

عكس نوشت/ سندي تاریخی در منع خان اشکنان از دخالت در امور بیرم لارستان

عكس نوشت/ سندي تاریخی در منع خان اشکنان از دخالت در امور بیرم لارستان سيد احمد عسكري: در یکی از اسناد تاریخی منتشر شده در کتاب «خاندان حاج سیدعلی تاجر بیرمی در ایالت فارس»، اطلاعاتی درباره تهدید محمدباقرخان اشکنانی توسط خبيرالدوله نايب الحكومه قدرتمند ایالت فارس به سبب دخالت در…

طراحی و توسعه توسط رضوان