برچسب گذاشته شده با : "محمد ابراهيم خوشه چرخ"

چند شعر كوتاهِ كوتاه از «ابراهيم خوشه چرخ»

محمد ابراهيم (اسد) خوشه چرخ يكي از شاعران فعال لاري و عضو انجمن شعر آفتاب است كه چند سالي است به صورت جدي شعر مي گويد. در ادامه مي توانيد هفت شعر كوتاه او را بخوانيد.

دو شعر از «ابراهيم خوشه چرخ»

آفتاب لارستان: محمد ابراهيم خوشه چرخ شاعر لاري و عضو انجمن شعر آفتاب اين شهر است. او بيشتر اشعار موسوم به آزاد مي گويد اما در زمينه شعر كلاسيك نيز تجاربي دارد.

طراحی و توسعه توسط رضوان