برچسب گذاشته شده با : "محمد حسين يكه"

مطلب شما/ فناورى هاى نو، دست آوردى پر اهميت اما پر درد و سر!

مطلب شما/ فناورى هاى نو، دست آوردى پر اهميت اما پر درد و سر! محمد حسين يكه*: اغلب كودكان و نوجوانان به فناورى هاى تازه دسترسى دارند، فناورى هايى كه موجب جهش و پيشرفت جهان كنونى شده، اما ازطرفي باعث شده ذهن بسيارى از افراد به سمت و سو هاى…

طراحی و توسعه توسط رضوان