برچسب گذاشته شده با : "محمد علي اسروش"

تدريس مقدمات خبرنگاري توسط محمد علي اسروش

تدريس مقدمات خبرنگاري توسط محمد علي اسروش ساجده كاظمي: يك دوره مقدماتی آموزش خبرنگاری و خبر نویسی توسط محمد علي اسروش در مجتمع فرهنگی قمر بنی هاشم (ع) لار برگزار شد. اين دوره كه ۱۰ جلسه به طول انجاميد با شرکت ۱۵ نفر از علاقه مندان برگزار شد. اصول اولیه…

طراحی و توسعه توسط رضوان