برچسب گذاشته شده با : "مدرسه شعر"

جامعه ما؛ با «مدرسه فوتبال»، بي «مدرسه شعر»!

وقتی سیطره ی ادبیات به خصوص شعر به برگزاری همایش ها و کنگره ها در کشور خلاصه می شود و زیرساخت مورد نظرخیلی ها نیست چه توقعی می توان داشت که فصل انجمن های ادبی همیشه بهاری باشد؟!

طراحی و توسعه توسط رضوان