برچسب گذاشته شده با : "مدير كل ارشاد فارس"

آقاي وزير؛ هنرمندان فارس چيز زيادي از شما نمي خواهند!

از چند روز قبل و همزمان با جدي شدن انتصاب مديركل جديد فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس بحث هاي زيادي بين هنرمندان اين استان در شبكه هاي اجتماعي بالا گرفته است. گفته مي شود سابقه فرد مورد اشاره به يكي از معاونتهاي ارتش برمي گردد و تاكنون كمترين ارتباط را با جامعه هنرمندان داشته است.

طراحی و توسعه توسط رضوان