برچسب گذاشته شده با : "معاون دانشكده علامه طباطبايي"

روحيه تجاري، باعث شده توسعه لار بيشتر در شهرجديد متمركز شود

او به چند پرسش ما درباره مسائل اجتماعي و شهري لارستان نيز پاسخ مفصلي داده است كه در دو نوبت درج خواهيم كرد.

طراحی و توسعه توسط رضوان