برچسب گذاشته شده با : "معاون وزير راه در لارستان"

راه های جنوب فارس رونق می گیرند

معاون وزير راه و شهرسازي در لارستان: راه های جنوب فارس رونق می گیرند میر شفیع؛ معاون راه روستایی وزارت راه و شهر سازی در سفر به لارستان از راههای روستایی این حوزه بازدید کرد. به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي لارستان، میر شفیع معاونت راه روستایی…

طراحی و توسعه توسط رضوان