برچسب گذاشته شده با : "معايب استاني شدن انتخابات"

مزايا و معايب استاني شدن انتخابات مجلس

مزايا و معايب استاني شدن انتخابات مجلس احمد خضري/ اوز: طرح استانی شدن انتخابات نمایندگان مجلس که امروزها مطرح است برای اولین بار در دوره پنجم مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت در دور ششم مجلس این طرح به تصویب رسید و برای تایید نهایی به…

طراحی و توسعه توسط رضوان