برچسب گذاشته شده با : "معون دانشگاه آزاد"

برنامه هاي گذشته وزارت علوم ادامه مي يابد

دكتر حسين غريبي را اغلب لارستاني ها مي شناسند. اما مهمتر از زادگاه او كه لار است، جايگاه او در دولت هاي اصلاحات و اعتدال است كه به او نقشي متمايز و تاثيرگذار در فضاي دانشگاهي كشور داده است. او اينك معاون دانشگاه آزاد اسلامي و مشاور وزير علوم دولت حسن روحاني است. روزنامه فرهيختگان به تازگي و پس از عدم راي اعتماد مجلس به وزير علوم گفت و گويي با او انجام داده است كه در ادامه مي خوانيد:

طراحی و توسعه توسط رضوان