برچسب گذاشته شده با : "منيره جهان ين"

گریزی به نشانی ها و نشانه های فراموش شده شهرم «لار»

در جنوبی ترین نقطه فارس، جایی که آفتاب سوزانش، خاک تفتیده اش را خاکستری نشان کرده به لارستان می رسیم. لارستان بزرگ، که گرگین میلاد نامش را «لاد» نهاد.

طراحی و توسعه توسط رضوان