برچسب گذاشته شده با : "مهدي حامدي پور"

كفش کهنه، بیابان، لیست امید، انتخابات هفتم اسفند

كفش کهنه، بیابان، لیست امید، انتخابات هفتم اسفند آفتاب لارستان: مطلب حاضر به قلم و امضاي «مهدي حامدي پور» براي اين سايت ارسال شده است. ذكر اين نكته تكراري لازم است كه مطالب مندرج در اين بخش را مخاطبان آفتاب ارسال مي كنند و لزوما مويد ديدگاه اين سايت نيست.…

طراحی و توسعه توسط رضوان