برچسب گذاشته شده با : "مهندس داريوش نصر"

به حقوق شهروندي و ارتقاي كيفيت زندگي مردم توجه كنيد

 مديركل راه و شهرسازي لارستان خطاب به شهرداران: به حقوق شهروندي و ارتقاي كيفيت زندگي مردم توجه كنيد همایش تخصصی اجرای قانون نظام مهندسی در راستای سیاست های شهروند محوری برای نخستین بار در اداره کل راه و شهر سازی لارستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه…

طراحی و توسعه توسط رضوان