برچسب گذاشته شده با : "ميدان طاووس"

حوض هاي شهرجديد با «نور و فواره» زنده مي شوند

حوض هاي شهرجديد با «نور و فواره» زنده مي شوند صمد كامجو: همانطور كه مي دانيم يكي از اهداف احداث فلکه طاووس (حوض کاشی) و حوض دوم (فلکه فرمانداری) در سال ۱۳۳۹ اين بوده که شهر  لار را که به بی آبی و بی درختی مشهور بوده قدري طراوت ببخشد…

طراحی و توسعه توسط رضوان