برچسب گذاشته شده با : "نامه سرگشاده گروه تئاتر آرش لار"

فروتنانه سكوت مي كنيم و حرف ها را در دل نگه مي داريم

گروه تئاتر آرش لارستان تنها گروه تئاتر لارستان بود كه در جشنواره بيست و پنجم فجر استان فارس شركت داشت. هيئت بازخوان متن به دليل آنچه اقتباسي بودن نمايشنامه و مغايرت با آيين نامه جشنواره خواند اين نمايش را از بخش مسابقه كنار گذاشت.

طراحی و توسعه توسط رضوان