برچسب گذاشته شده با : "نشريه اي براي جنوب فارس"

«بشارت نو» براي جنوب فارس

«بشارت نو» عنوان روزنامه ای بین المللی است که دفترِ استان فارس آن به زودی در لارستان افتتاح می شود و در ماه حداقل دو شماره اصلی آن توسط گروه مطبوعاتي «صحبت نو» سابق، منتشر مي شود.

طراحی و توسعه توسط رضوان