برچسب گذاشته شده با : "نشست تخصصي انديشه و هنر آفتاب"

خوانش اجتماعي هنر معاصر در سخنراني محمدرضا مريدي+ فايل صوتي

موضوع انتخابي دكتر مريدي براي سخنراني در اين نشست تخصصي، خوانش اجتماعي هنر معاصر با عنوان «اكسپرسيونيسم زنانه» بود. وي پس از يك سخنراني ۲۵ دقيقه اي به پرسش هاي حاضران در جلسه پاسخ داد.

طراحی و توسعه توسط رضوان