برچسب گذاشته شده با : "نصب فرماندار"

انتخاب «فرماندار» و ضرورت تعصب زدايي از تصميمات

انتخاب «فرماندار» و ضرورت تعصب زدايي از تصميمات كرامت الله بلوچي/ جويم: آمده بود تا آخرين سالهاي خدمت را در لارستان به اتمام رساند و جشن بازنشستگي اش را در زادگاهش برگزار نمايد كه اينگونه نشد! و قبل از موعد با سپردن كليد فرمانداري به «مسعود راسخي»، عطايش را به…

طراحی و توسعه توسط رضوان