برچسب گذاشته شده با : "نمايشگاه عكس انجمن عكاسان لارستان"

گذار از واقعیت ناموزون

۱۰ روز کافی بود تا اعضای انجمن عکاسان لارستان، نخستین گام از تظاهرات جمعی خود را به نمایش بگذارند.

طراحی و توسعه توسط رضوان