برچسب گذاشته شده با : "نوحه هاشميان در حسينيه حاج تقي لار"

بيد مجنونم ولي با او شدم من سرو ناز/ صوت + شعر

مرد شماره دوي اين حسينيه اما سيدعلي هاشميان است. آوا و نوحه محرمي او از خشت خشت اين حسينيه شنيده مي شود. او اما همچنان هست و مي خواند. ديشب نيز اولين حضور اين مرد موسيقي و سياست در حسينيه تاريخ سياست لارستان بود.

طراحی و توسعه توسط رضوان