برچسب گذاشته شده با : "نورالدين كشاورز"

تقدیر رئیس شورای استان از نماینده شورای بخش صحرای باغ

تقدیر رئیس شورای استان از نماینده شورای بخش صحرای باغ حسين شريفي لاري: از نورالدین کشاورز نماینده شورای بخش صحرای باغ تقدیر شد. یعقوبی با ارسال نامه از نورالدین کشاورز به عنوان عضو شورای شهرستان لارستان به دلیل شرکت منظم و حضور فعال و در جلسات تقدیر و تشکر بعمل…

طراحی و توسعه توسط رضوان