برچسب گذاشته شده با : "هجوم خودسران به علي مطهري"

با عاملان خودسر اين اتفاق، برخورد جدي شود/ بعيد نيست اين اقدامات براي بدبين كردن دانشجويان به اصولگرايي باشد!

نماينده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شوراي اسلامي در پي اتفاقات و حواشي ايجاد شده با حضور روز دوشنبه ۱۸ اسفند علي مطهري در شيراز و هجوم تعدادي از افراد به او بيانيه اي نوشته است.

طراحی و توسعه توسط رضوان