برچسب گذاشته شده با : "هزينه براي محرم اضافي است؟"

همدلي از همزبوني بهتره!

احتمالا همه ما پيام هايي در فضاي اجتماعي را ديده ايم كه با اشاره به هزينه بالاي حج يا مراسم عزاداري محرم، اين كنش ها و فعاليت هاي مذهبي را زير سوال مي برند. در اين نوشته بر آنم از ديد خودم به تحليل اين پيام ها بپردازم.

طراحی و توسعه توسط رضوان