برچسب گذاشته شده با : "همايش ارتقاي كيفيت در اداره كل راه لارستان"

همايش ارتقاي كيفيت در اداره كل راه و شهرسازي لارستان برگزار شد

همايش ارتقاي كيفيت در اداره كل راه و شهرسازي لارستان برگزار شد اولين همايش تخصصی ارتقاي كيفيت با حضور كليه پيمانكاران، مشاورین و مهندسين طرف قرار داد با اداره كل راه و شهر سازی لارستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي لارستان، داريوش نصر مديركل…

طراحی و توسعه توسط رضوان