برچسب گذاشته شده با : "همايش بين المللي اقتصاد و علوم اجتماعي"

نقش پراهمیت مهاجران در تأسیس مؤسسات خیریه و کمک های مستمر به آنها

لارستان و مهاجرت بین الملل(۱۰) نقش پراهمیت مهاجران در تأسیس مؤسسات خیریه و کمک های مستمر به آنها مجيد حجتي: با تأخیر چند ماهه، بررسی نقش مهاجران منطقه جنوب در توسعه زادگاهشان را ادامه می دهیم. اگر خاطر دوستان عزیز باشد در بخش قبل، نقش کمرنگ خلیج روها در حوزه…

طراحی و توسعه توسط رضوان