برچسب گذاشته شده با : "همايش بين المللي توسعه روستايي"

مقاله اي از «مسعود شجاعي» در همايش بين المللي توسعه روستايي پذيرفته شد

مقاله اي از «مسعود شجاعي» در همايش بين المللي توسعه روستايي پذيرفته شد مقاله اي از مسعود شجاعي با نام «تحليل اقتصادي مسيرهاي بازاريابي گوجه فرنگي شهرستان لارستان» در دومين كنفرانس بين المللي توسعه روستايي پذيرفته شد. شجاعي قرار است مقاله خود را كه با همكاري يكي از استاديارهاي دانشگاه…

طراحی و توسعه توسط رضوان