برچسب گذاشته شده با : "همايش تدوين برنامه چهارساله بيرم"

بیایید عهدی ببندیم برای میثاقی دوباره

همایش تدوین برنامه ی چهار ساله ی منطقه ی بیرم در روز ۱۲ فروردین به رسم مألوف و در فضایی علمی با حضور کارشناسان ارشد فرهنگی اجتماعی و اقتصادی منطقه بیرم برگزار گردید.

طراحی و توسعه توسط رضوان