برچسب گذاشته شده با : "هنر نزد لاري هاست و بس"

هنر نزد «ایرانیان» و سپس «لاري ها» است و بس!

هنر نزد «ایرانیان» و سپس «لاري ها» است و بس! آفتاب لارستان: مطلب پيش رو نقدي گزنده بر برخي خصوصيات فردي و جمعي لاري ها است كه توسط علي اصغر آذرباد نوشته شده و براي اين سايت ارسال شده است. لازم به ذكر مكرر اين نكته است كه مطالب مندرج در…

طراحی و توسعه توسط رضوان