برچسب گذاشته شده با : "وزير ارشاد به لارستان مي آيد"

وزير ارشاد ابراز اميدواري كرد در اولين فرصت به لارستان بيايد

سيد علي اصغر رفعت حقيقي دبير اولين جشنواره منطقه اي نمايشنامه خواني لارستان گفت: طي گفت و گو و ديدار انجام شده دكتر جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اسفندماه به لارستان مي آيد.

طراحی و توسعه توسط رضوان