برچسب گذاشته شده با : "يادمان دكتر باستاني پاريزي در لار"

تاريخ اكنون!

تاریخِ اکنون: تاریخ ­نویسی مردمی و شیوه نگارش استاد پاریزی آفتاب لارستان: مطلب حاضر متن سخنراني دكتر محمدرضا مريدي در مراسم يادمان دكتر باستاني پاريزي در لار بود كه به در خواست آفتاب توسط او در اختيار اين سايت قرار گرفته است. محمدرضا مريدي داراي مدرك دكتري جامعه شناسي و…

طراحی و توسعه توسط رضوان