برچسب گذاشته شده با : "پارك بيرم"

از سندروم «رياست» تا اپيدمي «حسادت»

از سندروم «رياست» تا اپيدمي «حسادت» به بهانه ساماندهي پارك «بيرم» توسط افراد بامسوليت بي مسؤليت! آفتاب لارستان: متن پيش رو را آقاي سيد محمد زندوي به بهانه تحسين افرادي بي نام و نشان و بدون مسئوليت شهري و اداري در بيرم نوشته كه در ضعف مالي شهرداري بصورت داوطلبانه مشغول…

طراحی و توسعه توسط رضوان