برچسب گذاشته شده با : "پرونده هسته اي"

بيرون آمدن پيام‌ها از اتاق‌هاي بسته، نشانه‌ مهمي است

آيا توافق نهايي صورت مي‌گيرد؟ بيرون آمدن پيام‌ها از اتاق‌هاي بسته، نشانه‌ مهمي است حامدپور: حتي دو روز قبل از آنكه رهبري در سخنراني علني پيش شرط توافق را «يك مرحله‌اي» بودن آن عنوان كند، مهدي محمدي سرمقاله‌نويس روزنامه وطن‌امروز و از اعضاي نزديك به تيم سعيد جليلي در مذاكرات…

طراحی و توسعه توسط رضوان