برچسب گذاشته شده با : "پرونده ورودي لار"

مشكل ورودي شهر لار با طرح هاي موقتي و غيركارشناسانه حل نمي شود

پيش از اين موضوع ساماندهي «ورودي شهر لار» را در گفت و گو با شهردار و رئيس شوراي شهر لار بررسي كرديم

طراحی و توسعه توسط رضوان