برچسب گذاشته شده با : "چند شعر تازه"

سه شعر تازه از «محمدابراهيم خوشه چرخ»

محمدابراهيم خوشه چرخ، شاعر لاري و عضو انجمن شعر آفتاب اين شهر به تازگي سه شعر سروده است.

طراحی و توسعه توسط رضوان