برچسب گذاشته شده با : "چهارطاق كنرو"

«كنرو» نامي آشنا براي دوستداران ميراث كهن

«كنرو» نامي آشنا براي دوستداران ميراث كهن منيره جهان بين: زیاد تفاوت نمی کند از چه صنف و گروهی باشید، تفاوت سنی، شهرقدیم یا شهرجدید زندگی کردن هم در اصل موضوع خللی ایجاد نمی کند؛ صحبت از فرهنگ مردم که باشد همه حاضر می شوند، پیر و جوان، بزرگ و…

طراحی و توسعه توسط رضوان