برچسب گذاشته شده با : "گازكشي فيشور و محلچه"

کلنگ گازرسانی به روستاهای فیشور و محلچه به زمین زده شد

با حضور امام جمعه، نماینده مردم، فرماندار و مدیرعامل گاز استان صورت پذیرفت: کلنگ گازرسانی به روستاهای فیشور و محلچه به زمین زده شد با حضور امام جمعه، نماینده مردم، فرماندار و مدیرعامل گاز استان، کلنگ آغاز عملیات گازرسانی به روستاهای فیشور و محلچه به زمین زده شد. به گزارش…

طراحی و توسعه توسط رضوان