برچسب گذاشته شده با : "گزارش تصويري براك گردي"

گزارش تصويري/ تور لارستان گردي به «براك» رسيد

گزارش تصويري/ تور لارستان گردي به «براك» رسيد تور لارگردي از اين هفته به لارستان گردي تبديل شد و «براك» را به عنوان اولين روستاي اين شهرستان انتخاب كرد. تشكل لارستان بيدار، حوزه فرهنگي اجتماعي شهرداري لار، شوراي شهر لار و انجمن عكاسي لارستان در برگزاري اين تورها سهيم هستند. در…

طراحی و توسعه توسط رضوان