برچسب گذاشته شده با : "گزارش تصويري نخلستان هاي لار"

نخل هاي خشكيده و خميده خودخواهي!

…اينك اما اين نخلستان های زيباي منطقه لارستان كه قرباني مي شوند. قرباني خودخواهي، منفعت طلبي، راحت طلبي و در خوش بينانه ترين حالت، بي توجهي ما آدمها.

طراحی و توسعه توسط رضوان