برچسب گذاشته شده با : "گفت و گوي بشارت نو با آيت الله نسابه"

مسلمانم و مستقل/ از عناوين بلند و بزرگ بيزارم

… بخشي از پاسخ هايش را البته به دليل گزندگي زياد! و آنچه خود از آن به عنوان اظهارات «دردسر ساز» ياد كرد نمي توانيم درج كنيم اما خواندن همين حد نيز شايد بتواند به شما براي اطلاع از حال و هواي اين روزهاي يك قهرمان بازنشسته كمك كند!

طراحی و توسعه توسط رضوان