برچسب گذاشته شده با : "گفت و گو با سيما علويه"

به اندازه پنج مرد در ميراث فرهنگي كار كرده ام

فكر مي كنم بزرگترين اشتباه من در اين ۱۰ سال اين بوده كه به دليل حجم زياد مشغوليت، كارهاي انجام شده را براي مردم منعكس نكردم.

طراحی و توسعه توسط رضوان